จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้น ฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี [2022-05-12]