จำนวนผู้เข้าชม : 1

   


สนง.คป.จ.ชม.ประชุมแนวทางการใช้แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด [2022-05-12]

เอกสารดาวน์โหลด :

12 พค 65 ประชุมจำแนกนักโทษ 2434.jpg