จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ [2022-05-12]

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายประเวศน์ ละครราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ  พร้อมคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

รับอธิบดี 12 พฤษภาคม 2565.jpg