จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จุดประสงค์ของการจุดเทียนอุดมการณ์ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [2022-05-12]

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2565โดยกิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2465 คณะวิทยากรค่ายศูนย์ขวัญ ฯ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจุดเทียนอุดมการณ์ เพื่อสร้างความสงบและสร้างคำมั่นสัญญา ในการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อไปสู่ เส้นทางชีวิตใหม่ที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) โดยมีนายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

เอกสารดาวน์โหลด :

จุดเทียนค่ายรุ่น 3.jpg