จำนวนผู้เข้าชม : 1

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [2022-05-12]

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยกิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2465 มีกลุ่มแม่บ้านบ้านดอนกลอง ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะอาชีพ “การจักสารกระติบข้าว” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

เอกสารดาวน์โหลด :

ฝึกอาชีพ 11 พฤษภาคม 2565.jpg