จำนวนผู้เข้าชม : 2

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร การประชุมปรึกษาหารือ ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษา ฯ [2022-05-12]

       กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายประเวศน์ ละครราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วงษ์ไกร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ พื้นที่ 1 ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ฯ ตามแผนปฏิบัติการ ๕๐ ตำบลมั่นคง : พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดยโสธร โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น ๓) 

เอกสารดาวน์โหลด :

พี่นุ ประชุม 12 พฤษถาคม 2565.jpg