จำนวนผู้เข้าชม : 2

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ [2022-05-12]

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายประเวศน์ ละครราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายปัทวี อาสามาพัฒน์ พนักงานคุมประพฤติ นางสาวคมคาย รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มคุมประพฤติ พื้นที่ 1 และอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัว และบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

รับรายงานตัวมหาชนะชัยพฤษภาคม 2565.jpg