จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


ผอ. คุมประพฤติหล่มสัก จิตอาสา 904 ปลูกจิตสำนึกให้ภาคภูมิใจและ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [2022-05-12]

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวอรดี  ใจชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก จิตอาสา 904 รหัส 3-0315 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน สำนึกรักและภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

             โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)