จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี และสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี จัดโครงการ TO BE NUNBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ [2022-05-12]

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี และสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๑๕ น. จัดโครงการ TO BE NUNBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้กระทำผิดคดียาเสพติดเกิดการตระหนักในข้อเสียของการเสพยาเสพติด จัดการกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระทำผิดในคดียาเสพติด กระตุ้นให้ผู้กระทำผิดเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองและตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๙ คน แบ่งเป็นผู้ถูกคุมประพฤติ ๕๖ คน อาสาสมัครคุมประพฤติ ๕ คน วิทยากร ๓ คน และเจ้าหน้าที่ ๕ คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม