จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี [2022-05-11]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสุเชษฐ์ ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ความรู้เรื่องกำไลข้อเท้า (EM) อุปกรณ์ส่งและรับสัญญาณ ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMCC) ของกรมคุมประพฤติ ,ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (ศูนย์ JSOC) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของสำนักงานคุมประพฤติ พร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนนักศึกษา ตอบปัญหารับของรางวัล และแนวคิดในการกลับตนเป็นคนดีของสังคม ให้นักเรียนนักศึกษาฟังเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เน้นการมีส่วนร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี อย่างดียิ่ง ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประเภทบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ,เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่จากเรือนจำกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการดังกล่าวฯ วันนี้ (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ #TO_BE_NUMBER_ONE