จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คุมประพฤติ ดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ [2022-05-11]

 

คุมประพฤติ ดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และ นายสุเชษฐ์ ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้เดินทางไปยังกองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ เข้าพบ พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ เพื่อประสานความร่วมมือและดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ