จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนอำเภอไทรโยค [2022-05-07]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนอำเภอไทรโยค

    กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายธนณัฐ ขำจา พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนอำเภอไทรโยค (เทศบาลตำบลวังโพธิ์) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ