จำนวนผู้เข้าชม : 736

   


คุมประพฤติจัดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราที่จังหวัดนครสวรรค์ [2022-05-01]

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประธานพิธีเปิดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา โดยมีนายวราวุธ คันธาเวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องจัดประชุม โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุราที่ได้รับการจำแนกว่า มีความเสี่ยงสูงและปานกลาง ต่อการหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จำนวน 20 คน โดยหลักสูตรเป็นการบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการจำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง บุคคลอื่น และสังคม ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ลด ละ เลิก ในการดื่มสุรา ในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

 

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า

“โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในท้องถนน โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเหตุมาจากการดื่มสุรา ซึ่งเป็นความสำคัญมากเพราะถ้าหากเราสามารถรณรงค์และแก้ไขผู้ที่ดื่มสุราและขับรถแล้วไปก่ออุบัติเหตุได้ ก็เท่ากับเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทางกรมคุมประพฤติก็เลยพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาที่จะดำเนินการที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤตินิสัยของเค้า คิดว่าถ้าเราสามารถแก้คน 147 คนนี้ได้ ให้เค้าตระหนักและหยุดยุติในเรื่องของพฤติกรรมพอดื่มสุราแล้วขึ้นไปขับรถ ก็จะทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดลง ในระยะที่เรียกว่ายั่งยืน ผมอยากจะขอความร่วมมือและขอร้องว่า ทุกท่านถ้าคิดจะดื่มสุราก็อย่าขึ้นไปบนยานพาหนะแล้วก็ไปขับ เพราะถ้าเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมีอาการมึนเมาถึงจะไม่มาก โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเราไม่ทราบ ทุกคนก็น่าจะตระหนักเรื่องนี้ร่วมกัน”

 

เอกสารดาวน์โหลด :

142300465 โครงการลดผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ (สัมภา.mp4