จำนวนผู้เข้าชม : 837

   


คุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2565 [2022-04-27]

          วันนี้ ( 27 เมษายน 2565 ) เวลา 13.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติจัดประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2565  รูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings โดยมีนางกรรณิการ์  แสงทอง ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

          การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบเรื่องการรายงานความคืบหน้าการศึกษาผลการยกเลิกพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  รายงานยอดการเรี่ยไรเงินบริจาคเดือนสิงหาคม 2564 - มีนาคม 2565  รายงานการเงิน  การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการตรวจสอบงบรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 พิจารณาสรรหากรรมการมูลนิธิฟื้นฟูฯ  และการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟู