จำนวนผู้เข้าชม : 771

   


คุมประพฤติจับมืออาสาสมัครคุมประพฤติ บัวใหญ่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมสร้างบ้านผู้ยากไร้ [2022-04-22]

         กรมคุมประพฤติร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแก้งสนามนาง โดยมี อ.ส.ค.ธนาณัติ เลิกนอก  อ.ส.ค.พิมลพร ชีวะวิโรจน์ และ อ.ส.ค. นิรชา ปักเขตานัง อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา  สาขาบัวใหญ่ ร่วมกับอำเภอแก้งสนามนาง, อ.บ.ต.บึงพะไล และชุมชนบ้านโนนระเวียง ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง ได้นำสมาชิกผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมบูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้   โดยดำเนินการปรับพื้นที่ ขึ้นโครงหลังคา เทคานบ้าน มุงหลังคา และก่อผนังบ้านราษฎรหมู่บ้านโนนระเวียง ม.2 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 

          ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเสนอขอดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานคุมประพฤติฯ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชน  โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด