จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตามแผนกิจกรรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [2022-01-14]