จำนวนผู้เข้าชม : 94

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 100% ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๓ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ (๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) [2022-01-14]

คุมประพฤติกาญจนบุรี พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 100% ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๓ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ (๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้าฝ่ายฯ  พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 100% ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๓ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีผลเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อโควิด-19) ทั้งสำนักงานฯ วันนี้ (๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.


                            
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ