จำนวนผู้เข้าชม : 79

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ และรับพรจากอัยการจังหวัดกาญจนบุรี [2022-01-14]

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ และรับพรจากอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ และรับพรจาก นายชลัฏ มัณฑนาพงศ์ อัยการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมกรฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมกันมอบของขวัญให้กับ นางสาววรรณวิภา ศรีวงศ์ อนุกรรมการฯ เพื่อรับขวัญหลานชาย เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี.


                            
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ