จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่” [2022-01-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

14 มค 65 ผอ ร่วมวิทยากร สธ 2029.jpg