จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติประจำเดือน มกราคม 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [2022-01-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

14 มค 65 รายงานตัวสันป่าตอง 2028 ตรวจแล้ว.jpg