จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติดตามผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 [2022-01-14]