จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเตรียมพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร [2022-01-07]