จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประสานงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเพื่อจัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานผีมือแรงงาน(การทำอาหารพร้อมทาน)และการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food ระดับภาค [2022-01-07]