จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


คป.สระแก้ว จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ และประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออรัญประเทศ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนเขตพื้นที่ และเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ [2022-01-13]

เอกสารดาวน์โหลด :

ประชุม อสค และพัฒนา อรัญ 13-01-65.jpg