จำนวนผู้เข้าชม : 195

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2565 [2022-01-11]

               วันนี้ (11 มกราคม 2564)  นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส.