จำนวนผู้เข้าชม : 228

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [2022-10-01]

เอกสารดาวน์โหลด :

10 มค. 65 ติดต่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ อ.รัตนวาปี.ppt