จำนวนผู้เข้าชม : 337

   


กรมคุมประพฤติพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติครั้งที่ 1/2565 [2022-01-10]

          วันนี้ (10 มกราคม 2565) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติครั้งที่ 1/2565 รูปแบบการประชุมทางไกล (online conference) ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

          ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์