จำนวนผู้เข้าชม : 246

   


กรมคุมประพฤติเน้นบริหารงานเชิงพื้นที่เชื่อมโยงศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน [2022-01-08]

ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว เพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ นางสาววิภารัตน์ ซุยกระเดื่อง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ด้วยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ หน่วยงานภาคี และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเชื่อมโยงกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ซึ่งมีคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน และให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย