จำนวนผู้เข้าชม : 215

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนาพื้นที่บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป [2022-01-07]

          กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ได้เดินหน้าประสานหน่วยงานในพื้นที่ ขอความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าพบ นายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว จากนั้น ได้เข้าพบนายกูเซ็ง ยาวอฮาซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความร่วมมือในการซ่อมแซมอาคารสถานที่และตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ เนื่องจากสถานที่ได้รับความเสียหายจากกรณีประสบเหตุวาตภัย  

          ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่การเกษตร ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะบริเวณโดยรอบของบ้านปูลารายอ กาแลตาแป เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ เตรียมพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ยังได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้การเพาะแหนแดง และการเพาะเห็ดนางฟ้า แก่สมาชิกบ้านปูลารายอ กาแลตาแป ในโอกาสต่อไป