จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา ในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ [2022-01-07]