จำนวนผู้เข้าชม : 75

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน และติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM” [2022-01-05]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน และติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายธีระ แก้วสว่าง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ออกร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน และติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM ณ จุดตรวจสามแยกทองผาภูมิ และจุดตรวจร่วมหน้าเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น ๒ จุด ตามลำดับ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม,อาหารว่าง,เครื่องดื่มชูกำลัง และกาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา.  

      

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ มกราคม ๒๕๖๕)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ

 #กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ #คุมประพฤติใส่ใจ #สร้างความปลอดภัยทางถนน#เมาขับจับติดEM