จำนวนผู้เข้าชม : 28

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [2021-12-24]

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย  วันที่  24 ธันวาคม  ๒๕๖๔  นางนัยเนตร หงวนกระโทก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สคป.จ.นม.สาขาพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติทัง 5 อำเภอ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 คน     ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอพิมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย    จังหวัดนครราชสีมา