จำนวนผู้เข้าชม : 106

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี [2021-12-23]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เป็นประธานจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งมี นายไพบูลย์ อัจจิมากาญจน์ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีสวัสดิ์ และนายมาโนช คูหา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ให้เกียรติร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน เจ้าหน้าที่ฯ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงสร้างการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ การจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามนโยบายในการขับเคลื่อนคุมประพฤติพื้นที่ และการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ต้นไม้และธงประจำกรมคุมประพฤติ และให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วย  เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวทางสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙).


                            
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี