จำนวนผู้เข้าชม : 75

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [2021-12-19]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งมี นายวีระศักดิ์ จิตตวัฒนา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสังขละบุรี ให้เกียรติร่วมประชุมฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสังขละบุรี เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น คน เจ้าหน้าที่ฯ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงสร้างการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ การจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามนโยบายในการขับเคลื่อนคุมประพฤติพื้นที่ และการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ต้นไม้และธงประจำกรมคุมประพฤติ และให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วย  เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวทางสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙).


                            
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ