จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ [2021-12-08]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


         
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมฯ โดยมี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒๕ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน คน วันนี้ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยการมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์.


                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ #TO_BE_NUMBERONE