จำนวนผู้เข้าชม : 63

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเมือง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี [2021-12-07]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเมือง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเมือง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งมี นางนันท์นภัส ฤทธี ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมือง และ นายประชุม อาจชัยศรี  ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านมะขามเตี้ย ให้เกียรติร่วมประชุมฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออำเภอเมือง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน เจ้าหน้าที่ฯ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนโยบายกรมคุมประพฤติ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ  วันนี้ (๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวทางสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙).


                            
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ