จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี [2021-12-07]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งมี นายพงษ์ศิริ ก่ำมณี ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อพลอย และนายสมนึก แซ่เตียว ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติร่วมประชุมฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ คน เจ้าหน้าที่ฯ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนโยบายกรมคุมประพฤติ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ วันนี้ (ธันวาคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวทางสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙).


                            
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(ธันวาคม ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ