จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖ [2021-12-06]