จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ [2021-12-06]