จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษจำคุก นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น [2021-11-25]

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย  วันที่  ๒5  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ งนัยเนตร หงวนกระโทก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สคป.จ.นม.สาขาพิมาย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  อาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษจำคุก นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น จำนวน    18 ราย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม    ชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย