จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ [2021-11-16]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้างานฯ  ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ  วันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)  

 #คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ