จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประสานงานศูนย์คืนคนดี [2021-11-09]

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ นางนัยเนตร หงวนกระโทก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สคป.จ.นม.สาขาพิมาย  มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา กรวยสวัสดิ์ พนักงานคุมประพฤติ ประสานงานศูนย์คืนคนดี เพื่อช่วยเหลือ สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นศูนย์กลางการประสานงาน             ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา