จำนวนผู้เข้าชม : 85

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ (LinkageCenter) เพื่อใช้ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ด้วยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (LINE VDO Call) [2021-11-09]

คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ (LinkageCenter) เพื่อใช้ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ด้วยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (LINE VDO Call)


         
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ เข้ารับการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ (LinkageCenter) เพื่อใช้ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ด้วยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (LINE VDO Call) โดยนางสาวขนิษฐา  คะนึงทอง กลุ่มปฏิบัติการด้านสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ จากกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำโปรแกรมดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติงานกับทุกภารกิจในสำนักงานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.                              
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ