จำนวนผู้เข้าชม : 123

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [2021-11-02]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวประกาศมาศ น้อยสุวรรณ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี อ.ส.ค.อุดม เจียมจงวัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา นำคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา ร่วมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอท่ามะกา (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้น (วัดลูกแก)) ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การรับรายงานดังกล่าวฯ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามโครงการ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙” ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ คอยจัดสรรให้เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในการรายงานตัว และล้างมือด้วยเจลแอลกอล์ฮอล์ ซึ่งได้จัดเตรียมมาเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย.

 

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี  #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ