จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติระดับภาคกลางและภาคตะวันตก ประจำปี 2564 ในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ [2021-10-26]