จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ [2021-10-20]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย นางนัยเนตร หงวนกระโทก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สคป.จ.นม.สาขาพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ อาสาสมัครคุมประพฤติ เจ้าอาวาสวัดสระเพลง นำสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ผู้ถูกคุมความประพฤติ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๓๐ ต้น ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ วัดสระเพลง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา