จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" [2021-10-14]