จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด วัดหนองกะพ้อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2021-10-13]