จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2021-10-13]