จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 [2021-10-13]

       กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 13 ตุลาคม  2564 โดย นายวสันต์ เภรีวิค ผอ. สนง.คุมประพฤติ จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร  13 ตุลาคม 2564    อาคาร สนง.คุมประพฤติ จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

       โดย นายวสันต์  เภรีวิค ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อร่วมแสดงซึ่งความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา